ท่อช่วยหายใจ Biotex ใช้แล้วทิ้ง

เป็นหลอด Tracheal เป็นสายสวนที่ใส่เข้าไปในหลอดลม

เพื่อจุดประสงค์หลักในการจัดตั้งและบำรุงรักษาทางเดินหายใจ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเพียงพอ

มีหลอด tracheal หลายประเภทให้เลือกใช้งานสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

แบบใส่ทางปาก Oral

แบบใส่ทางจมูก Nasal

แสดง %d รายการ*** คุณลูกค้าสั่งซื้อแล้ว กรุณารอตอบกลับทางอีเมล์ซักครู่ว่ามีสินค้าหรือไม่ แล้วค่อยชำระเงินนะคะ แนบสลิบ ***