ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในราคาประหยัด อาทิเช่น ไหมเย็บแผล เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ปรอทวัดไข้ | krmedicalshop.com*** คุณลูกค้าสั่งซื้อแล้ว กรุณารอตอบกลับทางอีเมล์ซักครู่ว่ามีสินค้าหรือไม่ แล้วค่อยชำระเงินนะคะ แนบสลิบ ***