Aqua Splint คือ เฝือกดามจมูก
ช่วยรักษาโครงจมูกไม่ให้บิดเบี้ยว เสียรูปทรงหลังการผ่าตัด
ช่วยลดการบวมหลังการผ่าตัดได้
ขนาด 12*9 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น
ขนาด 3*3 นิ้ว จำนวน 10 ชิ้น
ขั้นตอนการใช้ Aqua Splint ซึ่งทำได้ง่ายๆ เพียง “แช่ และ ขึ้นรูป” ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นำเฝือกแช่น้ำประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส
2. จุ่มน้ำประมาณ 3-4 ครั้ง
3. นำมาขึ้นรูปตามโครงจมูกของคนไข้

แสดง %d รายการ*** คุณลูกค้าสั่งซื้อแล้ว กรุณารอตอบกลับทางอีเมล์ซักครู่ว่ามีสินค้าหรือไม่ แล้วค่อยชำระเงินนะคะ แนบสลิบ ***