แผ่นขัดทำความสะอาดหัวจี้ไฟฟ้า (Cautery tip cleaner) จะช่วยขณะผ่าตัดพยาบาลที่ช่วยส่งเครื่องมือเป็นผู้ที่ต้องทำความสะอาดหัวจี้ไฟฟ้าให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา ด้วยวิธีการใช้สันมีดขูดเอาคราบสกปรกออกจากหัวจี้ ซึ่งเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการถูกกระแสไฟฟ้าดูดและโดนมีดบาด ต่อมาได้มีการนำแผ่นขัดทำความสะอาดหัวจี้ไฟฟ้าสำเร็จรูปมาใช้เพื่อความปลอดภัย

แสดง %d รายการ*** คุณลูกค้าสั่งซื้อแล้ว กรุณารอตอบกลับทางอีเมล์ซักครู่ว่ามีสินค้าหรือไม่ แล้วค่อยชำระเงินนะคะ แนบสลิบ ***