แสดงทั้งหมด 19 ผลลัพท์

Surgifit,ไหมเย็บแผล,aileeSurgifit,ไหมเย็บแผล,ailee

1-0 3.5 MATRIC – 14 mm 1/2 – 90 cm (24 PSC)

3,400 บาท

ไหมละลายติดเข็ม SURGIFIT 1-0 [3.5 METRIC]  (24 PSC.)

 • SYNTHETIC ABSORBABLE SUTURE COATED
 • Braided Polyglycolic acid sutures
 • ไหมสีม่วง, ความยาว 90 cm.
 • เข็มยาว 41 mm. ; 1/2 ฉรพแสำ
 • Product Code : AV1271
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr

2-0 3 MATRIC – 25mm 3/8 – 75 cm (24 PSC)

2,500 บาท

ไหมไม่ละลายติดเข็ม Blue Nylon 2-0 [3 METRIC]  (24 PSC.)

 • NON-ABSORBABLE Surture Mono
 • Nylon Monofilament
 • ไหมสีน้ำเงิน, ความยาว 75 cm.
 • เข็มยาว 25 mm. ; 3/8
 • Product Code : NB224
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr

3-0 2 MATRIC – 21mm 3/8 – 50 cm (24 PSC)

2,500 บาท

ไหมไม่ละลายติดเข็ม Blue Nylon 3-0 [2 METRIC]  (24 PSC.)

 • NON-ABSORBABLE Surture Mono
 • Nylon Monofilament
 • ไหมสีน้ำเงิน, ความยาว 50 cm.
 • เข็มยาว 21 mm. ; 3/8
 • Product Code : NB319
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr
Surgifit,ไหมเย็บแผล,aileeSurgifit,ไหมเย็บแผล,ailee

3-0 2 MATRIC – 25mm 1/2 – 70 cm (24 PSC)

3,200 บาท

ไหมละลายติดเข็ม SURGIFIT 3-0 [2 METRIC]  (24 PSC.)

 • SYNTHETIC ABSORBABLE SUTURE COATED
 • Braided Polyglycolic acid sutures
 • ไหมสีม่วง, ความยาว 70 cm.
 • เข็มยาว 25 mm. ; 1/2
 • Product Code : AV325
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr

3-0 2 MATRIC 60cmx13 SILK (Silicone Coated Braided) (24 PSC)

2,500 บาท

ไหมไม่ละลาย WHITE SILK 3-0 [2 METRIC]  (24 PSC.)

 • NON-ABSORBABLE SURTURE BRAIDED
 • SILK : Silicone Coated Braided
 • ไหมสีขาว, ความยาว 60 cm.x13
 • ไม่มีเข็ม
 • Product Code : SW36013
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr

4-0 1.5 MATRIC – 18mm 3/8 – 50 cm (24 PSC)

2,500 บาท

ไหมไม่ละลายติดเข็ม Blue Nylon 4-0 [1.5 METRIC]  (24 PSC.)

 • NON-ABSORBABLE Surture Mono
 • Nylon Monofilament
 • ไหมสีน้ำเงิน, ความยาว 50 cm.
 • เข็มยาว 18 mm. ; 3/8
 • Product Code : NB319
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr

4-0 1.5 MATRIC – 21mm 1/2 – 70 cm (24 PSC)

3,500 บาท

ไหมละลายติดเข็ม MONOFIT-S 4-0 [1.5 METRIC]  (24 PSC.)

 • SYNTHETIC ABSORBABLE
 • Monofilament Polydioxanone-co-caprolactone sutures
 • ไหมขาว, ความยาว 70 cm.
 • เข็มยาว 21 mm ; 1/2
 • Product Code : MWS442
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr
ไหมเย็บแผล

4-0 1.5 MATRIC 60cmx13 SILK (Silicone Coated Braided) (24 PSC)

2,500 บาท

ไหมไม่ละลาย WHITE SILK 4-0 [1.5 METRIC]  (24 PSC.)

 • NON-ABSORBABLE SURTURE BRAIDED
 • SILK : Silicone Coated Braided
 • ไหมสีขาว, ความยาว 60 cm.x13
 • ไม่มีเข็ม
 • Product Code : SW46013
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr
Surgifit,ไหมเย็บแผล,aileeSurgifit,ไหมเย็บแผล,ailee

5-0 1 MATRIC – 13mm 3/8 – 45 cm (24 PSC)

3,200 บาท

ไหมละลายติดเข็ม SURGIFIT 5-0 [1 METRIC]  (24 PSC.)

 • SYNTHETIC ABSORBABLE SUTURE COATED
 • Braided Polyglycolic acid sutures
 • ไหมสีม่วง, ความยาว 45 cm.
 • เข็มยาว 13 mm. ; 3/8
 • Product Code : AV521
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr

5-0 1 MATRIC – 15mm 3/8 – 50 cm (24 PSC)

2,500 บาท

ไหมไม่ละลายติดเข็ม Blue Nylon 5-0 [1 METRIC]  (24 PSC.)

 • NON-ABSORBABLE Surture Mono
 • Nylon Monofilament
 • ไหมสีน้ำเงิน, ความยาว 50 cm.
 • เข็มยาว 15 mm. ; 3/8
 • Product Code : NB526
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr

5-0 1 MATRIC – 17mm 3/8 – 70 cm (24 PSC)

3,500 บาท

ไหมละลายติดเข็ม MONOFIT-L 5-0 [1 METRIC]  (24 PSC.)

 • Synthetic ABSORBABLE
 • Monofilament Polydioxanone sutures
 • ไหมสีม่วง, ความยาว 70 cm.
 • เข็มยาว 17 mm. ; 3/8
 • Product Code : MVL505
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr
Surgifit,ไหมเย็บแผล,aileeSurgifit,ไหมเย็บแผล,ailee

6-0 0.7 MATRIC – 11mm 3/8 – 45 cm (24 PSC)

3,200 บาท

ไหมละลายติดเข็ม SURGIFIT 6-0 [0.7 METRIC]  (24 PSC.)

 • SYNTHETIC ABSORBABLE SUTURE COATED
 • Braided Polyglycolic acid sutures
 • ไหมสีขาว, ความยาว 45 cm.
 • เข็มยาว 11 mm. ; 3/8
 • Product Code : AW617P
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr

6-0 0.7 MATRIC – 11mm 3/8 – 50 cm (24 PSC)

2,500 บาท

ไหมไม่ละลายติดเข็ม Blue Nylon 6-0 [0.7 METRIC]  (24 PSC.)

 • NON-ABSORBABLE Surture Mono
 • Nylon Monofilament
 • ไหมสีน้ำเงิน, ความยาว 50 cm.
 • เข็มยาว 11 mm. ; 3/8
 • Product Code : NB617
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr

6-0 0.7 MATRIC – 11mm 3/8 – 60 cm (24 PSC)

5,800 บาท

ไหมไม่ละลายติดเข็ม Polypropylene Blue 6-0 [0.7 METRIC]  (24 PSC.)

 • NON-ABSORBABLE Surture Mono
 • Polypropylene Monofilament
 • สีใส ; ความยาว 60 cm.
 • เข็มยาว 11 mm. ; 3/8
 • Product Code : PP612PDN
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr
Surgifit,ไหมเย็บแผล,aileeSurgifit,ไหมเย็บแผล,ailee

6-0 0.7 MATRIC – 13mm 3/8 – 45 cm (24 PSC)

3,200 บาท

ไหมละลายติดเข็ม SURGIFIT 6-0 [0.7 METRIC]  (24 PSC.)

 • SYNTHETIC ABSORBABLE SUTURE COATED
 • Braided Polyglycolic acid sutures
 • ไหมสีม่วง, ความยาว 45 cm.
 • เข็มยาว 13 mm. ; 3/8
 • Product Code : AV621
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • www.ailee.co.kr
black nylon,ไหมเย็บแผล,aileeblack nylon,ไหมเย็บแผล,ailee

BLACK NYLON ไหมไม่ละลายติดเข็ม 6 mm 3/8 30 cm (12 PSC.)

6,000 บาท

BLACK NYLON 10-0 0.2 METRIC 30 cm. #NK1070 ไหมติดเข็มไม่ละลาย (12 psc./1 กล่อง) (นำเข้าจากเกาหลี)

 • NON-ABSORBABLE
 • NYLON (Monofilament)
 • Suture : Color BLACK ; Lenght 30 cm.
 • Needle  : Lenght 6 mm. 3/8
 • Product Code : NK1070
 • 1 กล่อง บรรจุ 12 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • รายละเอียดสินค้า
monofit,ไหมเย็บแผล,aileemonofit,ไหมเย็บแผล,ailee

MONOFIT-S ไหมละลายเข็มติด 21mm 1/2 70 cm white (24 PSC.)

6,000 บาท

เข็มติดไหมละลาย MONOFIT-S 4-0 1.5 METRIC [21mm. 1/2] 70 CM. white (24 PSC.) (นำเข้าจากเกาหลี)

 • SYNTHETIC ABSORBABLE  4-0 1.5 METRIC
 • Suture : Color WHITE ; Lenght 70 cm.
 • Needle  : Lenght 21 mm. 1/2
 • Product Code : MWS442
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • รายละเอียดสินค้า
white silk,ไหมเย็บแผล,aileewhite silk,ไหมเย็บแผล,ailee

WHITE SILK ไหมไม่ละลายไม่ติดเข็ม 60 CM.x13 white (24 PSC.)

6,000 บาท

ไหมไม่ละลายไม่ติดเข็ม WHITE SILK 3-0 [2 METRIC] 60 cm.x13 (24 psc.) (24 PSC.) (นำเข้าจากเกาหลี)

 • NON-ABSORBABLE  3-0 2 METRIC
 • Suture : Color WHITE ; Lenght 60 cm.x13 ; BRAIDED
 • Product Code : SW36013
 • 1 กล่อง บรรจุ 24 ซอง
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ผู้ผลิต AILEE Co.,Ltd.
 • รายละเอียดสินค้า


*** คุณลูกค้าสั่งซื้อแล้ว กรุณารอตอบกลับทางอีเมล์ซักครู่ว่ามีสินค้าหรือไม่ แล้วค่อยชำระเงินนะคะ แนบสลิบ ***