แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

check tru,check tru true line medcheck tru,check tru true line medOut of stock

Check Tru Test Strip ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบจุ่ม 50 ชิ้น/กล่อง

650 บาท

Check Tru ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบจุ่ม Pregnancy test (สีเขียว)  1 กล่อง มี 50 ชิ้น พร้อมถาดปัสสาวะ

 • ทดสอบการตั้งครรภ์ โดยการทดสอบหา HCG (Human Chorionic Gonadotropin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่พบในปัสสาวะของสตรีเมื่อเกิดการปฏิสนธิ หรือมีการตั้งครรภ์
 • สามารถแสดงผลได้แม่นยำถึง 99%
 • ใช้เวลาน้อย อ่านผลง่าย
 • ใช้ทดสอบได้ตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนขาดหายไป (แม่นยำสุดเมื่อประจำเดือนขาดมากกว่า 7 วัน)
 • เป็นชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่มีความไวสูงในการตรวจหาระดับฮอร์โมน HCG ตรวจวัดได้แม้ร่างกายสร้างเพียง 20 mIU/ml.

วิธีใช้

 1. นำชุดทดสอบออกจากซอง โดยตรวจสอบดูว่าซองไม่มีการฉีกขาด
 2. จุ่มแถบทดสอบลงในถ้วยปัสสาวะ โดยใช้ด้านหัวลูกศรจุ่มลง แต่ไม่เกินระดับที่กำหนด
 3. จุ่มประมาณ 30 วินาที นำแถบทดสอบวางในแนวระนาบ ที่แห้งและสะอาดหรือบนปากถ้วย
 4. รอประมาณ 10 นาที แล้วอ่านผล ตั้งครรภ์
  • ตั้งครรภ์ ปรากฎแถบสีขึ้น 2 ขีด
  • ไม่ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีขึ้น 1 ขีด
  • ผลการทำสอบผิดพลาด : ไม่มีขีดขึ้น

คำแนะนำ

 1. ใช้สำหรับทดสอบภาวะนอกร่างกาย
 2. ควรใช้ทันทีที่ฉีกซองออก
 3. ชุดทดสอบนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว ใช้ซ้ำไม่ได้
 4. ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮน์) ควรเก็บให้พ้นแสงแดด
check tru,check tru true line medcheck tru,check tru true line medOut of stock

Check Tru ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบจุ่ม Pregnancy test (สีฟ้า)

250 บาท

Check Tru ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบจุ่ม Pregnancy test (สีฟ้า)  1 Pack มี 10 กล่อง

 • ทดสอบการตั้งครรภ์ โดยการทดสอบหา HCG (Human Chorionic Gonadotropin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่พบในปัสสาวะของสตรีเมื่อเกิดการปฏิสนธิ หรือมีการตั้งครรภ์
 • สามารถแสดงผลได้แม่นยำถึง 99%
 • ใช้เวลาน้อย อ่านผลง่าย
 • ใช้ทดสอบได้ตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนขาดหายไป (แม่นยำสุดเมื่อประจำเดือนขาดมากกว่า 7 วัน)
 • เป็นชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่มีความไวสูงในการตรวจหาระดับฮอร์โมน HCG ตรวจวัดได้แม้ร่างกายสร้างเพียง 20 mIU/ml.
 • ขนาดบรรจุ : ใน 1 กล่องประกอบด้วยแผ่นเทส 1 แผ่น พร้อมถาดรองปัสสาวะ

วิธีใช้

 1. นำชุดทดสอบออกจากซอง โดยตรวจสอบดูว่าซองไม่มีการฉีกขาด
 2. จุ่มแถบทดสอบลงในถ้วยปัสสาวะ โดยใช้ด้านหัวลูกศรจุ่มลง แต่ไม่เกินระดับที่กำหนด
 3. จุ่มประมาณ 30 วินาที นำแถบทดสอบวางในแนวระนาบ ที่แห้งและสะอาดหรือบนปากถ้วย
 4. รอประมาณ 10 นาที แล้วอ่านผล ตั้งครรภ์
  • ตั้งครรภ์ ปรากฎแถบสีขึ้น 2 ขีด
  • ไม่ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีขึ้น 1 ขีด
  • ผลการทำสอบผิดพลาด : ไม่มีขีดขึ้น

คำแนะนำ

 1. ใช้สำหรับทดสอบภาวะนอกร่างกาย
 2. ควรใช้ทันทีที่ฉีกซองออก
 3. ชุดทดสอบนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว ใช้ซ้ำไม่ได้
 4. ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮน์) ควรเก็บให้พ้นแสงแดด
check tru,check tru true line medcheck tru,check tru true line medOut of stock

Check Tru ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบจุ่ม Pregnancy test (สีม่วง)

250 บาท

Check Tru ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบจุ่ม Pregnancy test (สีม่วง)  1 Pack มี 10 กล่อง

 • ทดสอบการตั้งครรภ์ โดยการทดสอบหา HCG (Human Chorionic Gonadotropin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่พบในปัสสาวะของสตรีเมื่อเกิดการปฏิสนธิ หรือมีการตั้งครรภ์
 • สามารถแสดงผลได้แม่นยำถึง 99%
 • ใช้เวลาน้อย อ่านผลง่าย
 • ใช้ทดสอบได้ตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนขาดหายไป (แม่นยำสุดเมื่อประจำเดือนขาดมากกว่า 7 วัน)
 • เป็นชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่มีความไวสูงในการตรวจหาระดับฮอร์โมน HCG ตรวจวัดได้แม้ร่างกายสร้างเพียง 20 mIU/ml.
 • ขนาดบรรจุ : ใน 1 กล่องประกอบด้วยแผ่นเทส 1 แผ่น พร้อมถาดรองปัสสาวะ

วิธีใช้

 1. นำชุดทดสอบออกจากซอง โดยตรวจสอบดูว่าซองไม่มีการฉีกขาด
 2. จุ่มแถบทดสอบลงในถ้วยปัสสาวะ โดยใช้ด้านหัวลูกศรจุ่มลง แต่ไม่เกินระดับที่กำหนด
 3. จุ่มประมาณ 30 วินาที นำแถบทดสอบวางในแนวระนาบ ที่แห้งและสะอาดหรือบนปากถ้วย
 4. รอประมาณ 10 นาที แล้วอ่านผล ตั้งครรภ์
  • ตั้งครรภ์ ปรากฎแถบสีขึ้น 2 ขีด
  • ไม่ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีขึ้น 1 ขีด
  • ผลการทำสอบผิดพลาด : ไม่มีขีดขึ้น

คำแนะนำ

 1. ใช้สำหรับทดสอบภาวะนอกร่างกาย
 2. ควรใช้ทันทีที่ฉีกซองออก
 3. ชุดทดสอบนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว ใช้ซ้ำไม่ได้
 4. ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮน์) ควรเก็บให้พ้นแสงแดด
check tru,check tru true line medcheck tru,check tru true line medOut of stock

Check Tru ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบจุ่ม Pregnancy test (สีเขียว)

250 บาท

Check Tru ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบจุ่ม Pregnancy test (สีเขียว)  1 Pack มี 10 กล่อง

 • ทดสอบการตั้งครรภ์ โดยการทดสอบหา HCG (Human Chorionic Gonadotropin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่พบในปัสสาวะของสตรีเมื่อเกิดการปฏิสนธิ หรือมีการตั้งครรภ์
 • สามารถแสดงผลได้แม่นยำถึง 99%
 • ใช้เวลาน้อย อ่านผลง่าย
 • ใช้ทดสอบได้ตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนขาดหายไป (แม่นยำสุดเมื่อประจำเดือนขาดมากกว่า 7 วัน)
 • เป็นชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่มีความไวสูงในการตรวจหาระดับฮอร์โมน HCG ตรวจวัดได้แม้ร่างกายสร้างเพียง 20 mIU/ml.
 • ขนาดบรรจุ : ใน 1 กล่องประกอบด้วยแผ่นเทส 1 เทส พร้อมถาดรองปัสสาวะ

วิธีใช้

 1. นำชุดทดสอบออกจากซอง โดยตรวจสอบดูว่าซองไม่มีการฉีกขาด
 2. จุ่มแถบทดสอบลงในถ้วยปัสสาวะ โดยใช้ด้านหัวลูกศรจุ่มลง แต่ไม่เกินระดับที่กำหนด
 3. จุ่มประมาณ 30 วินาที นำแถบทดสอบวางในแนวระนาบ ที่แห้งและสะอาดหรือบนปากถ้วย
 4. รอประมาณ 10 นาที แล้วอ่านผล ตั้งครรภ์
  • ตั้งครรภ์ ปรากฎแถบสีขึ้น 2 ขีด
  • ไม่ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีขึ้น 1 ขีด
  • ผลการทำสอบผิดพลาด : ไม่มีขีดขึ้น

คำแนะนำ

 1. ใช้สำหรับทดสอบภาวะนอกร่างกาย
 2. ควรใช้ทันทีที่ฉีกซองออก
 3. ชุดทดสอบนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว ใช้ซ้ำไม่ได้
 4. ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮน์) ควรเก็บให้พ้นแสงแดด
check tru,check tru true line medcheck tru,check tru true line med

Check Tru ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบจุ่ม Pregnancy test (สีแดง)

250 บาท

Check Tru ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบจุ่ม Pregnancy test (สีแดง)  1 Pack มี 10 กล่อง

 • ทดสอบการตั้งครรภ์ โดยการทดสอบหา HCG (Human Chorionic Gonadotropin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่พบในปัสสาวะของสตรีเมื่อเกิดการปฏิสนธิ หรือมีการตั้งครรภ์
 • สามารถแสดงผลได้แม่นยำถึง 99%
 • ใช้เวลาน้อย อ่านผลง่าย
 • ใช้ทดสอบได้ตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนขาดหายไป (แม่นยำสุดเมื่อประจำเดือนขาดมากกว่า 7 วัน)
 • เป็นชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่มีความไวสูงในการตรวจหาระดับฮอร์โมน HCG ตรวจวัดได้แม้ร่างกายสร้างเพียง 20 mIU/ml.
 • ขนาดบรรจุ : ใน 1 กล่องประกอบด้วยแผ่นเทส 1 เทส พร้อมถาดรองปัสสาวะ

วิธีใช้

 1. นำชุดทดสอบออกจากซอง โดยตรวจสอบดูว่าซองไม่มีการฉีกขาด
 2. จุ่มแถบทดสอบลงในถ้วยปัสสาวะ โดยใช้ด้านหัวลูกศรจุ่มลง แต่ไม่เกินระดับที่กำหนด
 3. จุ่มประมาณ 30 วินาที นำแถบทดสอบวางในแนวระนาบ ที่แห้งและสะอาดหรือบนปากถ้วย
 4. รอประมาณ 10 นาที แล้วอ่านผล ตั้งครรภ์
  • ตั้งครรภ์ ปรากฎแถบสีขึ้น 2 ขีด
  • ไม่ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีขึ้น 1 ขีด
  • ผลการทำสอบผิดพลาด : ไม่มีขีดขึ้น

คำแนะนำ

 1. ใช้สำหรับทดสอบภาวะนอกร่างกาย
 2. ควรใช้ทันทีที่ฉีกซองออก
 3. ชุดทดสอบนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว ใช้ซ้ำไม่ได้
 4. ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮน์) ควรเก็บให้พ้นแสงแดด
Out of stock

ORANGE TEST ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบหยด

400 บาท

ORANGE TEST ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบจุ่ม  1 Pack มี 10 กล่อง

 • ใช้เทคนิคการตรวจหาฮอร์โมน HCG ซึ่งเป็นฮอร์โมนเฉพาะที่ร่างกายสร้างขึ้นขณะตั้งครรภ์และขับออกมาทางปัสสาวะ
 • ให้ความถูกต้องแม่นยำมากกว่า 99%
 • รู้ผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 1-3 นาที
 • ใช้เทคโนโลยีการผลิตของประเทศแคนนาดา
 • สามารถทดสอบได้โดยง่ายด้วยตัวเอง ใช้ทดสอบได้หลังประจำเดือนขาดไป 3 วัน
 • ขนาดบรรจุ : ใน 1 กล่องประกอบด้วยแผ่นทดสอบ 1 แผ่น หลอดดูดปัสสาวะ 1 หลอด พร้อมถาดรองปัสสาวะ 1 ถาด

วิธีใช้

 1. ฉีกซองนำชุดทดสอบ Orange Test ออกจากซอง วางบนพื้นราบ
 2. ใช้หลอดหยดที่แนบมาดูดปัสสาวะจากภาชนะที่เตรียมปัสสาวะไว้
 3. หยดน้ำปัสสาวะช้าๆ จำนวน 3 หยด ลงในหลุมทดสอบ
 4. วางชุดทดสอบทิ้งไว้ประมาณ 1-3 นาที จึงอ่านผลการทดสอบ
  • ตั้งครรภ์ – ปรากฎแถบสีขึ้น 2 ขีด บริเวณตำแหน่ง C และ T
  • ไม่ตั้งครรภ์ – ปรากฏแถบสีขึ้น 1 ขีด บริเวณตำแหน่ง C
  • ผลทดสอบผิดพลาด – ไม่มีแถบสีขึ้นใดๆ


*** คุณลูกค้าสั่งซื้อแล้ว กรุณารอตอบกลับทางอีเมล์ซักครู่ว่ามีสินค้าหรือไม่ แล้วค่อยชำระเงินนะคะ แนบสลิบ ***